Huisartsenpraktijk Van Enk & Van de Stouwe
Brandpunt 3
1705 SK
Heerhugowaard

T. 072 - 576 252 0 (algemeen)
T. 072 - 576 252 0 (spoed)

E. info@huisarts-enk-stouwe.nl
www.huisarts-enk-stouwe.nl

Openingstijden
Maandag t/m vrijdag van 8.00 - 17.00u

Huisartsenpraktijk Van Enk & Van de Stouwe

Covid-maatregelen

We verzoeken u bij luchtwegklachten (verkoudheid, hoesten, dichte of pijnlijke oren etc) een mondkapje te dragen direct bij binnenkomst in de praktijk.

Op de dag van het spreekuurbezoek een Covid-zelftest doen of herhalen.

Indien de Covid-test positief is graag de assistente telefonisch tevoren op de hoogte stellen en buiten wachten op uw afspraak.

De praktijk alleen bezoeken indien u een afspraak heeft en nadat u telefonisch contact hebt gehad, dus niet binnenlopen voor vragen e.d.

Vragen kunnen worden gesteld via het digitale inloopspreekuur met de huisarts op maandag- en dinsdagochtend tussen 10.30 - 11.30u en per e-consult, mail en telefoon.


Introductie

Professionele huisartsenzorg bieden we u in een teamverband van huisartsen samen met verpleegkundigen en assistenten. Belangrijk vinden wij een laagdrempelige toegankelijkheid en goede bereikbaarheid van deze service. We waarborgen een arts-patiëntrelatie waarin in een veilige en betrouwbare omgeving advisering, begeleiding en/of behandeling kan plaatsvinden. Individuele wensen en omstandigheden van patiënten staan centraal. Het beleid wordt dan ook zoveel mogelijk daarop afgestemd binnen het kader van de actuele en steeds veranderende mogelijkheden.

Als huisartsen hebben wij vanuit de ervaring, opgedaan in eerdere werkzaamheden, een allround oriëntatie. Aandachtsgebieden zijn o.a. cardiologie, gynaecologie, kindergeneeskunde en begeleiding van chronisch zieke (Diabetes Mellitus, Astma, COPD) en terminale patiënten. Daarnaast verrichten wij kleine chirurgische ingrepen, zoals het verwijderen van moedervlekken, cysten e.d. Ook het plaatsen van een spiraal of een onderhuids anticonceptiestaafje kan in onze praktijk plaatsvinden en bespaart de patiënt bezoeken en wachttijden in een ziekenhuis. We zijn in onze praktijk sterk gericht op preventie van o.a. hart en vaatziekten en gebruiken indien zinvol de mogelijkheden van vroegdiagnostiek.

Sinds 2017 wordt onze praktijk jaarlijks gecertificeerd volgens de HAZO 24/ NEN-EN 15224:2-12 normen. Reeds in 2010 werd de praktijk NHG geaccrediteerd. In het kader van de doorlopende certificering hebben we in 2022 opnieuw een tevredenheidsonderzoek uitgevoerd. Onze patiënten hebben de praktijk het cijfer 8,7 gegeven!


Wat kunt u van ons verwachten

* Actuele medische kennis
* Continuïteit (de praktijk is altijd geopend, ook in schoolvakanties)
* Afspraken binnen een dag mogelijk
* Spreekuur op afspraak (om onnodig wachten te voorkomen)
* Efficiënte onderlinge samenwerking teamleden
* Moderne, patiëntvriendelijke praktijkruimte en apparatuur
* Goede bereikbaarheid van 8.00u-17.00u
* Laagdrempelige samenwerking met overige disciplines bijv. fysiotherapie, psychologie
* Vlotte verwijzing indien nodig
* Thuismeetapparatuur bloedsuiker, 24-uurs bloeddrukmonitoring mogelijk


Het team

Lia Dekker, assistente
Marjolein van Reenen, assistente
Michelle Vredeveld, assistente

Coosje Bak, praktijkondersteuner Somatiek (astma/COPD/DM/CVRM)
Deborah Comajta, praktijkondersteuner GGZ
Erik de Gier, praktijkondersteuner GGZ
Suzanne Poldervaart, praktijkondersteuner GGZ Kind en Jeugd – orthopedagoog

Mw. J.A. van Enk, huisarts
Mw. T. van de Stouwe, huisarts
Dhr T.T. Visscher, waarnemend huisarts

Openingstijden

Maandag t/m vrijdag van 8.00 - 17.00u
Gehele jaar geopend op werkdagen ook gedurende schoolvakantie.


Consult huisarts

Voor afspraken op dezelfde dag, verzoeken we u telefonisch contact op te nemen met de assistente vóór 10 uur 's ochtends. Een afspraak in de volgende dagen of weken kan wel worden gepland, maar in beperkte mate en uitsluitend in overleg met de assistente. Daarvoor zijn de spreekuurtijden tussen 8.00 en 10.00 ‘s ochtends gereserveerd. In sommige gevallen zal een afspraak voor 8.00u 's ochtends en na 17.00u kunnen worden ingepland. Het inplannen van afspraken op lange termijn kan ook per e-mail of e-consult.

Onze assistentes zijn opgeleid om te triageren bij het maken van een afspraak, d.w.z. dat zij uw hulpvraag zullen uitvragen om een inschatting te kunnen maken zodat de hulpverlening zo veilig en adequaat mogelijk zal aansluiten. Om zelf vast betrouwbare adviezen te vinden en een inschatting van uw klacht te kunnen maken willen we u graag wijzen op goede gratis apps/websites via het Nederlands Huisartsen Genootschap:

Moetiknaardedokter.nl
Thuisarts.nl


Telefonisch/e-mail consult/e-consult/beeldbellen

Als u de huisarts telefonisch wilt spreken dan kunt u voor 10 uur 's ochtends bellen naar de praktijk. De assistente spreekt dan met u af wanneer u wordt teruggebeld, dit kan wanneer nodig ook middels beeldbellen. Er kan ook per e-mail een vraag worden gesteld, er zal worden beoordeeld de of dit per e-mail of tijdens het spreekuur kan worden beantwoord. Inmiddels is het ook mogelijk om via uw patiëntenportaal (zie verder) een e-consult aan te vragen, dit wordt binnen 2 werkdagen beantwoord. Voor urgente zaken dient deze manier van communiceren niet te worden gebruikt, dan altijd bellen!


Digitaal inloopspreekuur

Vanaf januari 2022 zullen we starten met een digitaal inloopspreekuur. Op maandag- en dinsdagochtenden van 10.30 - 11.30u in de ochtend is de huisarts beschikbaar per beeldbellen. Hiervoor hoeft u geen afspraak te maken. Op de home-page van onze website komt zodra de lijn beschikbaar is een pop-up in beeld waarop u kunt toetsen om de verbinding tot stand te brengen. Let wel, dit is alleen bedoeld voor korte en niet urgente vragen, er kan slechts 1 vraag worden gesteld. Wanneer de huisarts uw vraag niet geschikt acht voor het inloopspreekuur wordt u geadviseerd op de reguliere wijze een afspraak te maken.


Spreekuur assistentes

Op afspraak kunnen onze assistentes bloeddruk meten, urine onderzoeken, injecties geven, oren uitspuiten, etc.


Huisvisites

Er zijn omstandigheden waarbij de huisarts of de praktijkverpleegkundige aan huis komt, bijvoorbeeld wanneer u te ziek bent of te weinig mobiel. Zo nodig maakt onze assistente deze afspraak voor u.


Spoedgevallen

Buiten de openingstijden van onze praktijk kunt u in het geval van een spoedeisende vraag (een vraag die niet kan wachten tot het volgende moment dat uw huisarts weer bereikbaar is) contact opnemen met de huisartsenpost via; Huisartsenpost Alkmaar


Herhaalreceptuur

U kunt uw herhaalrecepten 24 uur per dag aanvragen via e-mail of telefonisch, keuzemenu optie 'receptenlijn'. Vermeld duidelijk uw naam, geboortedatum, naam medicijn, sterkte, gebruik en totaal aantal tabletten/capsules/zetpillen/zalf etc. Nog makkelijker is het om dit via uw patiëntenportaal aan te vragen.


Inschrijving

Voor inschrijven graag eerst contact opnemen met de assistenten.


Patiëntenportaal

Regel uw zorg wanneer het u uitkomt met MijnGezondheid.net Met MijnGezondheid.net kunt u 24 uur per dag, 7 dagen in de week online uw zorgzaken regelen bij uw huisarts of apotheek. Het portaal beschikt over verschillende functionaliteiten:

• Inzicht in uw onderzoeksuitslagen
• Inzicht in uw medische dossier
• De MedGemak-app (app om uw zorgzaken gemakkelijk via uw telefoon/tablet te regelen)
• Herhaalmedicatie bestellen
• Online een vraag stellen aan uw huisarts/apotheker

U kunt van MijnGezondheid.net gebruik maken indien u 16 jaar of ouder ben en als we u hebben aangemeld, lees hierover meer op onze website onder Patiëntenportaal.


Een klacht? Bespreek uw onvrede met uw huisarts

Wanneer u ontevreden bent, stellen we het op prijs dat u dit met ons bespreekt. Wanneer wij op de hoogte zijn van uw onvrede, dan kunnen wij proberen het voor u op te lossen. Is dit lastig voor u of komt u er met ons niet uit, dan kunt u uw klacht bespreken met een onafhankelijke en onpartijdige klachtenfunctionaris. De klachtenfunctionaris zoekt samen met u naar een oplossing van uw klacht of probleem. De klachtenfunctionaris kan proberen de klacht te bemiddelen. De klachtenfunctionaris kiest geen partij en heeft daarom geen oordeel.
Meer informatie vindt u in de folder in de wachtkamer en op www.skge.nl


Routebeschrijving:

Vul hieronder uw postcode in om uw routebeschrijving aan te maken.Vragen?

Voor meer informatie of overige vragen kunt u ons uiteraard telefonisch bereiken op
072 - 576 252 0 of mail naar info@huisarts-enk-stouwe.nl

Privacyreglement van onze praktijk


Uw persoonsgegevens en uw privacy in onze huisartsenpraktijk

Algemeen

De AVG is de nieuwe wet ter bescherming van privacy en persoonsgegevens. Op grond van deze wet heeft een organisatie die met persoonsgegevens werkt bepaalde plichten en heeft degene van wie de gegevens zijn bepaalde rechten. Naast deze algemene wet gelden specifieke regels voor de privacy in de gezondheidszorg. Deze regels staan onder andere vermeld in de Wet geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO). Dit privacyreglement is bedoeld om u te informeren over uw rechten en onze plichten die gelden op grond van de AVG en de WGBO.


Huisartsenpraktijk

In onze huisartsenpraktijk kunnen diverse persoonsgegevens van u verwerkt worden. Dit is noodzakelijk om u medisch goed te kunnen behandelen en nodig voor het financieel afhandelen van de behandeling. Daarnaast kan verwerking noodzakelijk zijn voor, bijvoorbeeld, de bestrijding van ernstig gevaar voor uw gezondheid of ter voldoening aan een wettelijke verplichting (bijvoorbeeld het verplicht melden van een besmettelijke ziekte op grond van de Wet Publieke Gezondheid).


De plichten van de huisartsenpraktijk

Huisartsenpraktijk Van & Van de Stouwe is volgens de AVG de verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens die in de praktijk plaatsvindt. Aan de plichten die daaruit voortkomen, voldoet de praktijk als volgt:


 • Uw gegevens worden voor specifieke doeleinden verzameld:
  • voor zorgverlening;
  • voor doelmatig beheer en beleid;
  • voor ondersteuning van wetenschappelijk onderzoek, onderwijs en voorlichting.
 • Er vindt in beginsel geen verwerking plaats voor andere doeleinden.
 • U wordt op de hoogte gesteld van het feit dat er persoonsgegevens van u verwerkt worden. Dit kan gebeuren door uw zorgverlener, maar ook via een folder of via onze website.
 • Alle medewerkers binnen onze huisartsenpraktijk hebben zich verplicht om vertrouwelijk om te gaan met uw persoonsgegevens.
 • Uw persoonsgegevens worden goed beveiligd tegen onbevoegde toegang.
 • Uw persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is voor goede zorgverlening.


Voor medische gegevens is deze bewaartermijn in principe 15 jaar (vanaf de laatste behandeling), tenzij langer bewaren noodzakelijk is, bijvoorbeeld voor de gezondheid van uzelf of van uw kinderen. Dit is ter beoordeling van de behandelaar.


Uw rechten als betrokkene

U heeft de volgende rechten:


 • Het recht om te weten of en welke persoonsgegevens van u verwerkt worden.
 • Het recht op inzage en afschrift van die gegevens (voor zover de privacy van een ander daardoor niet wordt geschaad).
 • Het recht op correctie, aanvulling of verwijdering van gegevens indien dat nodig mocht zijn.
 • Het recht om (gedeeltelijke) vernietiging van uw medische gegevens te vragen. Hieraan kan alleen tegemoet worden gekomen als het bewaren van de gegevens voor een ander niet van aanmerkelijk belang is en de gegevens op grond van een wettelijke regeling niet bewaard moeten blijven.
 • Het recht op het toevoegen van een eigen verklaring (van medische aard) aan uw dossier.
 • Het recht om u in bepaalde gevallen tegen de verwerking van uw gegevens te verzetten.


Als u gebruik wilt maken van uw rechten, dan kunt u dit mondeling of middels een aanvraagformulier kenbaar maken aan uw huisarts. Uw belangen kunnen ook behartigd worden door een vertegenwoordiger (zoals een schriftelijk gemachtigde, of uw curator of mentor).


Toelichting op het aanvraagformulier

U moet er rekening mee houden dat medische gegevens ingevolge de wet in principe maximaal vijftien jaar bewaard worden. U helpt ons met het opzoeken van uw dossier en het beschermen van uw privacy als u het formulier zo volledig mogelijk invult. De door u ingevulde gegevens worden door ons strikt vertrouwelijk behandeld. Onze huisartsenpraktijk is niet aansprakelijk voor fouten in de postbezorging. Indien u er de voorkeur aan geeft om het dossier persoonlijk, of door een gemachtigde, op te halen dan kunt u dit op het formulier aangeven.


Gegevens patiënt

Hierbij vermeldt u de gegevens van de persoon over wie het medisch dossier gaat. De Wet Geneeskundige Overeenkomst (WBGO) beschouwt de patiënt als meerderjarig vanaf 16 jaar. Jongeren vanaf 16 jaar die inzage/afschrift van hun medisch dossier willen, moeten zelf de aanvraag indienen. Indien de patiënt niet meer in leven is, is het verstrekken van de medische gegevens toegestaan indien verondersteld kan worden dat de overledene hiertegen geen bezwaar zou hebben gehad of er sprake is van zwaarwegende belangen om de zwijgplicht van de zorgverlener te doorbreken. Deze beslissing ligt bij de zorgverlener.


Verstrekking van uw persoonsgegevens aan derden

De medewerkers van onze huisartsenpraktijk hebben de verplichting vertrouwelijk met uw persoonsgegevens om te gaan. Dit houdt bijvoorbeeld in dat de zorgverlener voor verstrekking van uw persoonsgegevens uw uitdrukkelijke toestemming nodig heeft. Op deze regel bestaan echter enkele uitzonderingen. Op grond van een wettelijk voorschrift kan de zwijgplicht van de zorgverlener doorbroken worden, maar ook wanneer gevreesd moet worden voor een ernstig gevaar voor uw gezondheid of die van een derde. Bovendien kunnen vastgelegde gegevens, indien noodzakelijk mondeling, schriftelijk of digitaal uitgewisseld worden met andere zorgverleners (bijvoorbeeld de apotheker die een recept verwerkt en zodoende gegevens verstrekt krijgt van de huisarts).


Uitwisseling gegevens

Uw huisarts wisselt, nadat u hiervoor gericht toestemming heeft gegeven, via het Landelijk Schakelpunt relevante medische gegevens veilig en betrouwbaar met de huisartsenpost (HAP). Bent u 's avonds of in het weekend op de HAP geweest, dan deelt die op zijn beurt een waarneembericht met de huisartsenpraktijk. Zo weet de huisarts precies met welke klachten u op de HAP bent geweest en wat er naar aanleiding daarvan is ondernomen. Ook kunnen er medicatiegegevens gedeeld worden met uw apotheek en uw behandelend medisch specialisten. Daarbij gaat het om de medicatie die de huisarts aan u heeft voorgeschreven, maar ook om eventuele intoleranties, contraindicaties en allergieën (ICAgegevens). Daar kunnen andere voorschrijvers en verstrekkers van medicatie rekening mee houden. Zo dragen wij als huisartsenpraktijk bij aan medicatieveiligheid.


Overdracht van uw dossier

Als u een nieuwe huisarts kiest, is het belangrijk dat uw nieuwe huisarts op de hoogte is van uw medische geschiedenis. Uw medische geschiedenis staat in uw patiëntendossier. Het is gebruikelijk dat uw oude huisarts het dossier overdraagt aan uw nieuwe huisarts. De oude huisarts doet dit zo spoedig mogelijk , in ieder geval binnen een maand, nadat u uw oude huisarts heeft gevraagd het dossier over te dragen aan uw nieuwe huisarts. Uw medisch dossier wordt dan door uw huisarts via e-mail aan de nieuwe huisarts worden overgedragen. Beide huisartsen moeten er dan wel voor zorgen dat hun computer en internetverbindingen voldoende beveiligd zijn. Daartoe wordt bij voorkeur gebruikgemaakt van Zorgmail File Transfer van Vecozo. Het dossier kan ook persoonlijk of per aangetekende post overgedragen. U kunt het originele dossier niet meekrijgen. Wel heeft u altijd recht op inzage in uw dossier en op een kopie van uw dossier.


Vraag of klacht

Heeft u een vraag of een klacht? Bijvoorbeeld over met wie wij gegevens delen of onze omgang met uw medische gegevens? Dan gaat uw huisarts hierover graag met u in gesprek.


Huisartsenpraktijk Van Enk & Van de Stouwe

Brandpunt 3
1705 SK
Heerhugowaard

T. 072 - 576 252 0 (algemeen)
T. 072 - 576 252 0 (spoed)

F. 072 - 576 252 1 (fax)
E. info@huisarts-enk-stouwe.nl

Openingstijden
Maandag t/m vrijdag van 8.00 - 17.00u

Spoedgevallen in de avond, nacht of het weekend
Na sluitingstijd wordt spoedzorg verleend door:
Huisartsenspoedpost Alkmaar