Huisartsenpraktijk Van Enk & Van de Stouwe

Brandpunt 3
1705 SK
Heerhugowaard

T. 072 - 576 252 0 (algemeen)
T. 072 - 576 252 0 (spoed)

F. 072 - 576 252 1 (fax)
E. info@huisarts-enk-stouwe.nl

Corona-nieuws 29 juni 2020

Als huisartsen houden wij alle ontwikkelingen rond het coronavirus goed in de gaten. De zorg voor onze patiënten en medewerkers staat hierbij voorop. Daarom willen wij u graag op de hoogte houden met actuele informatie en maatregelen betreffende dit virus.

Om controle te houden over de situatie vragen wij van u het volgende:

Het coronavirus wordt alleen overgedragen van mens tot mens, vooral door hoesten, maar ook via de handen. U moet denken aan besmetting met het coronavirus als u koorts boven de 38 graden en luchtwegklachten heeft. In dat geval komt u niet naar de praktijk, maar blijft u thuis tot uw klachten de eerste 24 uur voorbij zijn. Neem direct telefonisch contact op als u zich steeds zieker voelt en moeite heeft met ademen en/of benauwd bent. De huisarts zal dan de beslissing nemen u thuis in beschermende kleding te bezoeken of u op de praktijk te beoordelen.

Reguliere zorg

Vanaf afgelopen maand hebben we stapsgewijs de reguliere zorg weer opgestart. Kom niet naar de praktijk voor het maken van afspraken, herhaalrecepten of het langs brengen van urine. Bel hiervoor met de assistente. Als u op het spreekuur komt wordt u wel gevraagd of u hoest of koorts heeft. Ook hooikoorts of verkoudheidsklachten zijn belangrijk te melden. We verzoeken u eerlijk antwoord op deze vragen van de assistente te geven, voor uw eigen en onze veiligheid. De afspraak wordt met zorg ingepland. Daarnaast wordt de praktijk extra vaak schoongemaakt. De wachttijden aan de telefoon zullen waarschijnlijk langer zijn dan u van ons gewend bent, bij spoed kunt u altijd de 1 in toetsen.

Testen

Er komen bij ons veel vragen binnen over het wel of niet testen van mensen met koorts of luchtwegklachten. De enige manier om te aan te tonen of je besmet bent geraakt met het coronavirus is door middel van een speciale en erkende test. Hierin worden de RIVM-richtlijnen gevolgd. Indien u lichte klachten heeft kunt u voor een test zelf contact opnemen met de GGD. Bij ernstige klachten neemt u contact op met de praktijk. Zorgmedewerkers kunnen met de bedrijfs- of instellingsarts van hun werk contact opnemen over een eventueel benodigde test. Zelftesten zijn in het algemeen niet betrouwbaar!

Tot slot

Als u (licht) verkouden, aan het hoesten of ziek bent, blijf dan thuis. Beperk uw sociale contacten en respecteer 1,5 meter afstand tot de ander. Dit voorkomt verspreiding van het virus. Laagdrempelig kan worden getest bij de GGD.

Met vriendelijke groeten,

Namens alle medewerkers van
Huisartsenpraktijk Van Enk & Van de StouweHuisartsenpraktijk Van Enk & Van de Stouwe

Print deze pagina

Introductie:

Professionele huisartsenzorg bieden we u in een teamverband van huisartsen samen met verpleegkundigen en assistenten. Belangrijk vinden wij een laagdrempelige toegankelijkheid en goede bereikbaarheid van deze service. We waarborgen een arts-patiëntrelatie waarin in een veilige en betrouwbare omgeving advisering, begeleiding en/of behandeling kan plaatsvinden. Individuele wensen en omstandigheden van patiënten staan centraal. Het beleid wordt dan ook zoveel mogelijk daarop afgestemd binnen het kader van de actuele en steeds veranderende mogelijkheden.

Als huisartsen hebben wij vanuit de ervaring, opgedaan in eerdere werkzaamheden, een allround oriëntatie. Aandachtsgebieden zijn o.a. cardiologie, gynaecologie, kindergeneeskunde en begeleiding van chronisch zieke (Diabetes Mellitus, Astma, COPD) en terminale patiënten. Daarnaast verrichten wij kleine chirurgische ingrepen, zoals het verwijderen van moedervlekken, cysten e.d. Ook het plaatsen van een spiraal of een onderhuids anticonceptiestaafje kan in onze praktijk plaatsvinden en bespaart de patiënt bezoeken en wachttijden in een ziekenhuis. We zijn in onze praktijk sterk gericht op preventie van o.a. hart en vaatziekten en gebruiken indien zinvol de mogelijkheden van vroegdiagnostiek.

In 2017 en 2018 is onze praktijk gecertificeerd volgens de HAZO 24/ NEN-EN 15224:2-12 normen. Reeds in 2010 werd de praktijk NHG geaccrediteerd. In het kader van de doorlopende certificering hebben we in 2019 opnieuw een tevredenheidsonderzoek uitgevoerd. Onze patiënten hebben de praktijk het cijfer 8,6 gegeven!


Wat kunt u van ons verwachten:

* Actuele medische kennis
* Continuïteit (de praktijk is altijd geopend, ook in schoolvakanties)
* Afspraken binnen een dag mogelijk
* Spreekuur op afspraak (om onnodig wachten te voorkomen)
* Efficiënte onderlinge samenwerking teamleden
* Moderne, patiëntvriendelijke praktijkruimte en apparatuur
* Goede bereikbaarheid van 8.00u-17.00u
* Laagdrempelige samenwerking met overige disciplines bijv. fysiotherapie, psychologie
* Vlotte verwijzing indien nodig


Het team:

Lia Dekker, assistente
Anita Kaaij, assistente
Erika Rijkhoff, assistente
Esther Vervuurt- Haverkamp, assistente

Deborah Comajta, praktijkondersteuner GGZ
Leonne Duin, praktijkondersteuner GGZ
Sharon Kleppe, praktijkondersteuner, Somatiek (astma/COPD/DM/CVRM)
Suzanne Poldervaart, praktijkondersteuner GGZ Kind en Jeugd – orthopedagoog

Dhr J. Borghols, waarnemend huisarts
Mw. J.A. van Enk, huisarts
Mw. T. van de Stouwe, huisarts

Openingstijden:

Maandag t/m vrijdag van 8.00 - 17.00u


Consult huisarts:

Voor afspraken op dezelfde dag, verzoeken we u telefonisch contact op te nemen met de assistente vóór 10 uur 's ochtends. Een afspraak in de volgende dagen of weken kan wel worden gepland, maar in beperkte mate en uitsluitend in overleg met de assistente. Daarvoor zijn de spreekuurtijden tussen 8.00 en 10.00 ‘s ochtends gereserveerd. Het inplannen van afspraken op lange termijn kan ook per e-mail. Onze assistentes zijn opgeleid om te triageren bij het maken van een afspraak, d.w.z. dat zij uw hulpvraag zullen uitvragen om een inschatting te kunnen maken zodat de hulpverlening zo veilig en adequaat mogelijk zal aansluiten. In sommige gevallen zal een afspraak voor 8.00u 's ochtends en na 17.00u kunnen worden ingepland, in ieder geval is 2x per week in overleg met de assistente een afspraak tussen 7-8u s‘ochtends mogelijk.


Telefonisch/e-mail consult:

Als u de huisarts telefonisch wilt spreken dan kunt u voor 10 uur 's ochtends bellen naar de praktijk. De assistente spreekt dan met u af wanneer u wordt teruggebeld. Er kan ook per e-mail een vraag worden gesteld, er zal worden beoordeeld de of dit per e-mail of tijdens het spreekuur kan worden beantwoord.


Spreekuur assistentes:

Op afspraak kunnen onze assistentes bloeddruk meten, urine onderzoeken, injecties geven, oren uitspuiten, etc.


Huisvisites:

Er zijn omstandigheden waarbij de huisarts of de praktijkverpleegkundige aan huis komt, bijvoorbeeld wanneer u te ziek bent of te weinig mobiel. Zo nodig maakt onze assistente deze afspraak voor u.


Spoedgevallen:

Bij spoed kunt ons tijdens de openingstijden (maandag t/m vrijdag 8.00 - 17.00u) direct telefonisch bereiken. Ons moderne voice-over-IP telefoonsysteem bevat keuzemogelijkheden met de mogelijkheid te allen tijde 'spoed' te kiezen zodat u direct de assistente aan de telefoon krijgt.


Spoedgevallen in de avond, nacht of het weekend:

Na sluitingstijd wordt spoedzorg verleend door

Huisartsenpost Alkmaar
Hertog Aalbrechtweg 5a - Alkmaar
Tel: 072-5180618

Het verzoek is altijd eerst even te bellen. Graag ook de gegevens van uw zorgverzekeraar bij de hand houden.


Herhaalreceptuur:

U kunt uw herhaalrecepten aanvragen via e-mail of telefonisch, keuzemenu optie 'receptenlijn'. Vermeld duidelijk uw naam, geboortedatum, naam medicijn, sterkte, gebruik en totaal aantal tabletten/capsules/zetpillen/zalf etc.


Inschrijving:

Er kunnen helaas geen nieuwe patiënten meer worden ingeschreven.


Een klacht? Bespreek uw onvrede met uw huisarts

Wanneer u ontevreden bent, stellen we het op prijs dat u dit met ons bespreekt. Wanneer wij op de hoogte zijn van uw onvrede, dan kunnen wij proberen het voor u op te lossen. Is dit lastig voor u of komt u er met ons niet uit, dan kunt u uw klacht bespreken met een onafhankelijke en onpartijdige klachtenfunctionaris. De klachtenfunctionaris zoekt samen met u naar een oplossing van uw klacht of probleem. De klachtenfunctionaris kan proberen de klacht te bemiddelen. De klachtenfunctionaris kiest geen partij en heeft daarom geen oordeel. U kunt hierover informatie vinden via onderstaande link:
http://www.dokh.nl/geschillen-en-klachtenregeling/patient/


Routebeschrijving:

Vul hieronder uw postcode in om uw routebeschrijving aan te maken.Vragen?

Voor meer informatie of overige vragen kunt u ons uiteraard telefonisch bereiken op
072 - 576 252 0 of mail naar info@huisarts-enk-stouwe.nl

Privacyreglement van onze praktijk


Uw persoonsgegevens en uw privacy in onze huisartsenpraktijk

Algemeen

De AVG is de nieuwe wet ter bescherming van privacy en persoonsgegevens. Op grond van deze wet heeft een organisatie die met persoonsgegevens werkt bepaalde plichten en heeft degene van wie de gegevens zijn bepaalde rechten. Naast deze algemene wet gelden specifieke regels voor de privacy in de gezondheidszorg. Deze regels staan onder andere vermeld in de Wet geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO). Dit privacyreglement is bedoeld om u te informeren over uw rechten en onze plichten die gelden op grond van de AVG en de WGBO.


Huisartsenpraktijk

In onze huisartsenpraktijk kunnen diverse persoonsgegevens van u verwerkt worden. Dit is noodzakelijk om u medisch goed te kunnen behandelen en nodig voor het financieel afhandelen van de behandeling. Daarnaast kan verwerking noodzakelijk zijn voor, bijvoorbeeld, de bestrijding van ernstig gevaar voor uw gezondheid of ter voldoening aan een wettelijke verplichting (bijvoorbeeld het verplicht melden van een besmettelijke ziekte op grond van de Wet Publieke Gezondheid).


De plichten van de huisartsenpraktijk

Huisartsenpraktijk Van & Van de Stouwe is volgens de AVG de verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens die in de praktijk plaatsvindt. Aan de plichten die daaruit voortkomen, voldoet de praktijk als volgt:


 • Uw gegevens worden voor specifieke doeleinden verzameld:
  • voor zorgverlening;
  • voor doelmatig beheer en beleid;
  • voor ondersteuning van wetenschappelijk onderzoek, onderwijs en voorlichting.
 • Er vindt in beginsel geen verwerking plaats voor andere doeleinden.
 • U wordt op de hoogte gesteld van het feit dat er persoonsgegevens van u verwerkt worden. Dit kan gebeuren door uw zorgverlener, maar ook via een folder of via onze website.
 • Alle medewerkers binnen onze huisartsenpraktijk hebben zich verplicht om vertrouwelijk om te gaan met uw persoonsgegevens.
 • Uw persoonsgegevens worden goed beveiligd tegen onbevoegde toegang.
 • Uw persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is voor goede zorgverlening.


Voor medische gegevens is deze bewaartermijn in principe 15 jaar (vanaf de laatste behandeling), tenzij langer bewaren noodzakelijk is, bijvoorbeeld voor de gezondheid van uzelf of van uw kinderen. Dit is ter beoordeling van de behandelaar.


Uw rechten als betrokkene

U heeft de volgende rechten:


 • Het recht om te weten of en welke persoonsgegevens van u verwerkt worden.
 • Het recht op inzage en afschrift van die gegevens (voor zover de privacy van een ander daardoor niet wordt geschaad).
 • Het recht op correctie, aanvulling of verwijdering van gegevens indien dat nodig mocht zijn.
 • Het recht om (gedeeltelijke) vernietiging van uw medische gegevens te vragen. Hieraan kan alleen tegemoet worden gekomen als het bewaren van de gegevens voor een ander niet van aanmerkelijk belang is en de gegevens op grond van een wettelijke regeling niet bewaard moeten blijven.
 • Het recht op het toevoegen van een eigen verklaring (van medische aard) aan uw dossier.
 • Het recht om u in bepaalde gevallen tegen de verwerking van uw gegevens te verzetten.


Als u gebruik wilt maken van uw rechten, dan kunt u dit mondeling of middels een aanvraagformulier kenbaar maken aan uw huisarts. Uw belangen kunnen ook behartigd worden door een vertegenwoordiger (zoals een schriftelijk gemachtigde, of uw curator of mentor).


Toelichting op het aanvraagformulier

U moet er rekening mee houden dat medische gegevens ingevolge de wet in principe maximaal vijftien jaar bewaard worden. U helpt ons met het opzoeken van uw dossier en het beschermen van uw privacy als u het formulier zo volledig mogelijk invult. De door u ingevulde gegevens worden door ons strikt vertrouwelijk behandeld. Onze huisartsenpraktijk is niet aansprakelijk voor fouten in de postbezorging. Indien u er de voorkeur aan geeft om het dossier persoonlijk, of door een gemachtigde, op te halen dan kunt u dit op het formulier aangeven.


Gegevens patiënt

Hierbij vermeldt u de gegevens van de persoon over wie het medisch dossier gaat. De Wet Geneeskundige Overeenkomst (WBGO) beschouwt de patiënt als meerderjarig vanaf 16 jaar. Jongeren vanaf 16 jaar die inzage/afschrift van hun medisch dossier willen, moeten zelf de aanvraag indienen. Indien de patiënt niet meer in leven is, is het verstrekken van de medische gegevens toegestaan indien verondersteld kan worden dat de overledene hiertegen geen bezwaar zou hebben gehad of er sprake is van zwaarwegende belangen om de zwijgplicht van de zorgverlener te doorbreken. Deze beslissing ligt bij de zorgverlener.


Verstrekking van uw persoonsgegevens aan derden

De medewerkers van onze huisartsenpraktijk hebben de verplichting vertrouwelijk met uw persoonsgegevens om te gaan. Dit houdt bijvoorbeeld in dat de zorgverlener voor verstrekking van uw persoonsgegevens uw uitdrukkelijke toestemming nodig heeft. Op deze regel bestaan echter enkele uitzonderingen. Op grond van een wettelijk voorschrift kan de zwijgplicht van de zorgverlener doorbroken worden, maar ook wanneer gevreesd moet worden voor een ernstig gevaar voor uw gezondheid of die van een derde. Bovendien kunnen vastgelegde gegevens, indien noodzakelijk mondeling, schriftelijk of digitaal uitgewisseld worden met andere zorgverleners (bijvoorbeeld de apotheker die een recept verwerkt en zodoende gegevens verstrekt krijgt van de huisarts).


Uitwisseling gegevens

Uw huisarts wisselt, nadat u hiervoor gericht toestemming heeft gegeven, via het Landelijk Schakelpunt relevante medische gegevens veilig en betrouwbaar met de huisartsenpost (HAP). Bent u 's avonds of in het weekend op de HAP geweest, dan deelt die op zijn beurt een waarneembericht met de huisartsenpraktijk. Zo weet de huisarts precies met welke klachten u op de HAP bent geweest en wat er naar aanleiding daarvan is ondernomen. Ook kunnen er medicatiegegevens gedeeld worden met uw apotheek en uw behandelend medisch specialisten. Daarbij gaat het om de medicatie die de huisarts aan u heeft voorgeschreven, maar ook om eventuele intoleranties, contraindicaties en allergieën (ICAgegevens). Daar kunnen andere voorschrijvers en verstrekkers van medicatie rekening mee houden. Zo dragen wij als huisartsenpraktijk bij aan medicatieveiligheid.


Overdracht van uw dossier

Als u een nieuwe huisarts kiest, is het belangrijk dat uw nieuwe huisarts op de hoogte is van uw medische geschiedenis. Uw medische geschiedenis staat in uw patiëntendossier. Het is gebruikelijk dat uw oude huisarts het dossier overdraagt aan uw nieuwe huisarts. De oude huisarts doet dit zo spoedig mogelijk , in ieder geval binnen een maand, nadat u uw oude huisarts heeft gevraagd het dossier over te dragen aan uw nieuwe huisarts. Uw medisch dossier wordt dan door uw huisarts via e-mail aan de nieuwe huisarts worden overgedragen. Beide huisartsen moeten er dan wel voor zorgen dat hun computer en internetverbindingen voldoende beveiligd zijn. Daartoe wordt bij voorkeur gebruikgemaakt van Zorgmail File Transfer van Vecozo. Het dossier kan ook persoonlijk of per aangetekende post overgedragen. U kunt het originele dossier niet meekrijgen. Wel heeft u altijd recht op inzage in uw dossier en op een kopie van uw dossier.


Vraag of klacht

Heeft u een vraag of een klacht? Bijvoorbeeld over met wie wij gegevens delen of onze omgang met uw medische gegevens? Dan gaat uw huisarts hierover graag met u in gesprek.


Huisartsenpraktijk Van Enk & Van de Stouwe

Brandpunt 3
1705 SK
Heerhugowaard

T. 072 - 576 252 0 (algemeen)
T. 072 - 576 252 0 (spoed)

F. 072 - 576 252 1 (fax)
E. info@huisarts-enk-stouwe.nl

Openingstijden:
Maandag t/m vrijdag van 8.00 - 17.00u

Spoedgevallen in de avond, nacht of het weekend:
Na sluitingstijd wordt spoedzorg verleend door:

Huisartsenpost Alkmaar
Hertog Aalbrechtweg 5a
1823 DL Alkmaar
T. 072 - 518 061 8